2019-06-05 20:41:00

©kola rolanja u P© Bapska

Našu područnu školu u Bapskoj posjetili su treneri Udruge kineziologa te s učenicima razredne nastave odradili Školu rolanja.

Više o provedenim aktivnostima pročitajte na poveznici.


Osnovna ¹kola "dr. Franjo Tušman" ©arengrad