2019-06-26 11:15:07

Obavijest o načinu realizacije odmora učenika u skladu sa Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Osnovna škola "dr. Franjo Tuđman" Šarengrad