2020-03-13 20:25:15

Obavijest - prekid nastave u školi

Od ponedjeljka (16.ožujka) prekida se nastava u školi na dva tjedna te se organizira nastava na daljinu. 


Osnovna škola "dr. Franjo Tuđman" Šarengrad