2021-02-22 17:42:00

100. dan škole 2021.

Drugi razred u Šarengradu održao je 19. 2. 2021. projektni dan „100. dan škole“. Dan smo započeli Engleskim jezikom a zatim Satom razrednika i traženjem 100 smajlića, svaki smajlić je imao broj pitanja na koje je trebalo odgovoriti. Pitanja su se odnosila na sve ono što smo učili u 2. razredu u ovih proteklih 100 dana. Nastavili smo s Matematikom na kojoj smo trebali otkriti sliku zbrajanjem i oduzimanjem do 100, na slici je bila novčanica od 100 kuna. Zatim smo zbrajali različite artikle na karticama što sve možemo kupiti za sto kuna. Kartice smo lijepili na vrećice od papira. 

Na satu Hrvatskog jezika smo stvarali priču od 100 riječi pomoću pripovjednih kartica na kojima je bilo 10 zadanih imenica. Priča se širila dodavanjem kartica sve dok nismo završili sa stotom riječi. I na kraju smo na satu Likovne kulture radili rekompoziciju, od stare slike stvarali smo novu na kojoj smo prikazali broj 100 kao neobično biće.

Sve fotografije pogledajte u fotogaleriji na poveznici.

 učiteljica Jadranka Boban


Osnovna škola "dr. Franjo Tuđman" Šarengrad