2021-02-26 00:14:06

Zasadi stablo, ne budi panj
I ove godine naša škola sudjeluje u akciji Zasadi stablo, ne budi panj.
U četvrtak, 04. ožujka 2021. će naši učenici zasukati rukave svojih vrijednih ručica i prionuti na posao sadnje sadnica stabala i grmova i ostaviti svoj zeleni trag u dvorištu škole. 
 Nataša Klasni
 
 

Osnovna škola "dr. Franjo Tuđman" Šarengrad